Friday, August 12, 2011

CERITERA ::Abu Bakar Ash-Shiddiq: Dimakan semakin banyak


   Abdurrahman bin Abu Bakar menceritakan suatu keajaiban yang dialami oleh keluarga ayahnya. Suatu hari, 3 orang tetamu datang ke rumah Abu Bakar, sedang beliau sendiri ketika itu pergi ke rumah Rasulullah s.a.w dan makan malam bersama baginda. Setelah jauh malam barulah Abu Bakar pulang ke rumahnya.

“Mengapa anda begitu lama meninggalkan tetamumu?” tanya isteri Abu Bakar.
“Adakah engkau tidak beri mereka makan?” kata Abu Bakar.
“Mereka enggan makan sehingga engkau datang.” Kata isterinya.
“Demi Allah! Aku tidak akan memakannya buat selama-lamanya” kata Abu Bakar.

Kemudian dia berkata kepada tetamunya. “Sila Makan”.
“Demi Allah!! Setiap kami mengambil sesuap makanan, dibawahnya bertambah lebih banyak dari semula. Kami semua sudah kenyang akan tetapi sisa makanan bertambah banyak dari sebelumnya.” Jawab salah seorang diantara mereka.

   Abu Bakar melihat pada makanan yang dihidangkan dan ternyata ia tidak berkurangan malah bertambah banyak dari sebelumnya

“Hai perempuan, mengapa begini?” kata Abu Bakar kepada isterinya.
“Tidak tahulah. Tiba-tiba makanan itu menjadi 3x ganda dari sebelumnya.” Jawab si isteri.
Abu Bakar pun melihat makanan itu kemudian berkata: “Ini hanyalah kerja syaitan”.

    Kemudian Abu Bakar membawanya kepada Rasulullah s.a.w dan ada disisi baginda.
Abdurrahman berkata: “Sebelum ini kami pernah mengikat perjanjian dengan suatu kaum. Setelah beberapa masa berlaly, kami berpecah-belah menjadi 12 kelompok, yang ada dalam setiap kelompok ada seorang pemimpin. Hanya Allah yang tahu jumlah pengikut setiap kelompok itu yang sebenarnya. Hanya yang pasti Abu Bakar menghantar makanan itu kepada kelompok-kelompok itu dan mereka makan sehingga kenyang”.                    

                                      (Maksud Hadis Riwayat Bukahri dan Muslim)


Source:
Haji Ahmad Muhd Abd Ghaffar. (1997). Kisah 85 kekasih Allah. Kuala           Lumpur: Darul Nu’man.

No comments:

Post a Comment