Tuesday, March 8, 2011

Maktab!maktab!maktab!! what its needed to enter the MAKTAB PERGURUAN??

KURSUS PERGURUAN LEPAS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA AMBILAN JUN 2010
      
Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti program yang ditawarkan dalam Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia seperti di bawah :

1.      KETERANGAN PROGRAM
            
Nama Program     :     Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
Jenis Ijazah         :     Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
Tempoh             :     Lima Tahun Enam Bulan (Termasuk Satu Tahun Enam Bulan Kursus Persediaan)
Md Kursus          :     Sepenuh Masa
            
2.      SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

      2.1     Warganegara Malaysia.
      2.2     Umur tidak melebihi 20 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir pada atau selepas 28 Jun 1990.
      2.3     Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.
      2.4     Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
      2.5     Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat cemerlang dalam mana-mana tiga mata pelajaran  dan kepujian dalam tiga mata pelajaran berikut :
            2.5.1 Bahasa Melayu
            2.5.2 Sejarah
            2.5.3 satu mata pelajaran yang lain serta;
            2.5.4 lulus Bahasa Inggeris
      2.6     Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon (Rujuk e-Panduan Permohonan)
            
3.     MAKLUMAT PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

      3.1     Program ini dikhususkan untuk melatih guru-guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai bidang bagi keperluan di sekolah rendah.
      3.2     Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama satu tahun enam bulan di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
      3.3     Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di Institut Pendidikan Guru untuk Pendidikan Rendah.

      3.4     BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN:

           3.4.1     Sekolah Kebangsaan (SK)
          
1.     Pendidikan Prasekolah                       9.     Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
2.     Bahasa Melayu Pendidikan Rendah     10.     Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
3.     Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Pendidikan Rendah     11.     Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
4.     Bahasa Arab Pendidikan Rendah        12.     Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
5.     Matematik Pendidikan Rendah           13.     Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
6.     Sains Pendidikan Rendah                  14.     Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
7.     Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah                     15.     Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
8.     Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah         
            
      3.4.2     Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)
          
1.     Pendidikan Prasekolah                        9.     Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
2.     Bahasa Melayu Pendidikan Rendah     10.     Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
3.     Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Pendidikan Rendah     11.     Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
4.     Bahasa Cina Pendidikan Rendah         12.     Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
5.     Matematik Pendidikan Rendah           13.     Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
6.     Sains Pendidikan Rendah                   14.     Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
7.     Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah                     15.     Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
8.     Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah         
            
      3.4.3     Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
          
1.     Pendidikan Prasekolah                       9.     Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
2.     Bahasa Melayu Pendidikan Rendah     10.     Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
3.     Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua Pendidikan Rendah     11.     Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
4.     Bahasa Tamil Pendidikan Rendah       12.     Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
5.     Matematik Pendidikan Rendah          13.     Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
6.     Sains Pendidikan Rendah                  14.     Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
7.     Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah                    15.     Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
8.     Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah         
      
4.     CARA MEMOHON
      4.1     Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat : http://apps.emoe.gov.my/kplspm/kplspm_jun_2010/index.cfm mulai 08 Februari 2010.
      4.2     Permohonan atas talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional di seleuruh negara dengan bayaran RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, ATM dan perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS).
      4.3     Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut bagi mendapatkan maklumat iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
      4.4     Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
      4.5     Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.
      4.6     Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
            
5.     TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 MAC 2010
            
6.     Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan :
            
      BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar)
No. Telefon : 03-888441260/1245/1243/1235/1229/1228
            
      URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah
No Telefon : 088 236804
            
      URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching, Sarawak
No Telefon : 082 258045
            
7.     MAKLUMAN DAN PERHATIAN

      7.1     Calon yang dipanggil temu duga dikehendaki menduduki ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK) semasa menghadiri temu duga.
      7.2     Pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan adalah bergantung kepada kedudukan pencapaian merit skor akademik, prestasi dan temu duga dan keputusan ujian INSAK. Keputusan oleh Jawatankuasa Pemilihan aalah muktamad.
      7.3     Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menawarkan program atau bidang pengajian bukan pilihan dan menempatkan calon yang berjaya di mana-mana Institut Pendidikan Guru (IPG).
      7.4     Calon dinasihatkan menyemak status permohonan mereka dari semasa ke semasa untuk status panggilan temu duga dan juga tawaran ke IPG yang ditetapkan.
      7.5     Tiada surat menyurat dikeluarkan untuk panggilan temu duga. Segala perbelanjaan dan risiko menghadiri temu duga adalah tanggungjawab calon sendiri.
      7.6     Surat tawaran rasmi bagi calon yang berjaya akan diserahkan di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia setelah calon melapor diri di IPG.
            
8.     PENDAFTARAN
    
Calon-calon yang ditawarkan untuk mengikuti Kursus Persediaan akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru (IPG) paa 28 Jun 2010 (tarikh tertakluk kepada pindaan). Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran adalah dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.
            
9.     IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
    
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan termasuk di kawasan pedalaman seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

http://apps.emoe.gov.my/kplspm/kplspm_jun_2010/pengenalan.htm       
Last Updated ( Thursday, 11 March 2010 19:20 )

 credited by: google.com

No comments:

Post a Comment